นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บทนำ 

ในนามนายนิกร สุจันทรา ผู้จัดทำเว็บไซต์ GAME-TEP.com ข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อมูลดิจิตัลในเว็บไซต์ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เราได้ยึดเอานโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้

ขอขอบพระคุณที่ทุกท่านแวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (GAME-TEP.com) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนจะใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆของคุณบนเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์หมายถึงคุณยอมรับข้อตกลงที่แจ้งไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว นโยบายเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยที่เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้น เมื่อไรก็ตามที่คุณแวะมาที่เว็บไซต์ของเราจึงควรแวะมาตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มอบให้กับเรา

หมายเหตุ:
นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้สำหรับใช้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากคุณทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่คุณแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วย

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

GAME-TEP.com จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณให้เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล และอื่นๆ ข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณร้องขอ และข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมลของเรา

 

การเปิดเผยข้อมูล

GAME-TEP.com อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้ (1) เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ (2) เมื่อมีความพยายามจะต่อต้าน หรือ ป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือ การดำเนินการสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าได้เกิดขึ้น หรือ (3) เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีการนำไปให้บริษัทอื่นใดใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

 

ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราทำการเก็บรักษานั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย มีเพียงแอดมินเว็บไซต์ ตัวแทนหรือผู้รับจ้างของเราที่ได้รับอนุญาต (ผู้ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ อีเมลและจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซต์ของเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้

 

วิธีการยกเลิกการเป็นสมาชิก

หากคุณต้องการจะยกเลิกการเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ สามารถทำได้โดยการส่งเมลเพื่อขอยกเลิกการเป็นสมาชิก โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้อีเมลของท่าน เช่น gmail, hotmail, outlook เป็นต้น
  2. ไปที่ส่งข้อความ พิมพ์หัวข้ออีเมล “ขอยกเลิกการเป็นสมาชิก” ส่วนรายละเอียดเนื้อหาให้ระบุ ชื่อ-สกุล อีเมล เบอร์ติดต่อ ส่งมาที่อีเมลทีมงาน [email protected]
  3. หลังจากทีมงานได้รับอีเมลและตรวจสอบข้อมูลแล้วจะแจ้งผลการยกเลิกทางอีเมลต่อไป (เมื่อการยกเลิกเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยกเลิกการเป็นสมาชิกจากเรา)

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม ข้อข้องใจ หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคุณสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ADDRESS: 502/34 หมู่บ้านศศิกานต์ ซอย 1/3 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

 

GAME-TEP.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการประกาศแจ้งเอาไว้ในเว็บไซต์ของเรา