หลังจากที่มีกระแสบตอบรับการเปิดเซิฟเวอร์ที่ 2 “บอร์โด” เข้ามาอย่างล้นหลาม ก็มีกระแสบ่นน้อยอกน้อยใจจากชาว”ลอนดอน” เซิฟเวอร์ 1 ว่าทีมงาน PK Thailand ไม่รักชาวลอนดอนแล้ว ถึงได้หนีไปเปิดเซิฟใหม่  โอ๋ๆ ไม่ต้องน้อยใจไป เพราะทีมงาน PK Thailand ได้เตรียมกิจกรรมเอาใจชาวลอนดอนโดยเฉพาะ กับสองกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ตาดีได้ ตาร้ายอด” และ “เติมหนัก รับหีบ”

กิจกรรม ตาดีได้ ตาร้ายอด