เพชรทุกเม็ดมีค่า เพียงผู้เล่นสะสมยอดการใช้จ่ายเพชรภายในเกม แล้วทำตามเงื่อนไขของกิจกรรม ก็จะได้รับไอเทมเป็นรางวัล ..และกิจกรรมนี้รับได้รางวัลละหนึ่งครั้งเท่านั้น รีบกันหน่อยนะมีเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเอง

ระยะเวลากิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2557 (00.01 น.) – วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2557 (23.59 น.)

เซิร์ฟเวอร์ที่ร่วมกิจกรรม
S1-ไลบรา
S2-สกอร์ปิโอ
S3-ซาจิทาเรียส

รายละเอียดกิจกรรม
• ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อผู้เล่นทำการสะสมยอดการใช้เพชครบตามที่กำหนดไว้รับไอเทมฟรี
• กิจกรรมนี้ไม่นับยอดการใช้เพชรจากระบบประมูล
• กิจกรรมนี้้รับได้รางวัลละ 1 ครั้งเท่านั้น (รางวัลเป็นแบบขั้นบันได)

Facebook Comment