00
ลืมทุกเกมที่คุณเคยลองเล่น ลบทุกอคติที่คุณเคยมีกับเกมใหม่ มาเริ่มนับหนึ่งพร้อมกันกับ Pirate King Thailand เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และเตรียมพร้อมชะตากรรมที่คุณต้องกำหนดเอง


การเก็บเลเวลทั่วไปจะไม่ธรรมดาอีกต่อไป เมื่อคุณต้องเก็บเลเวลไปพร้อมกับหาเงิน เพราะที่นี่คุณจะต้องเก็บเลเวลการค้า เพื่อใช้การพัฒนาตัวละคร และเผยปริศนาอีกมากที่ซ่อนอยู่ในเกม

ในแต่ละฝั่งของดินแดนจะมีเมืองการค้าสำคัญฝั่งละ 10 เมือง ผู้เล่นจะต้องขนสินค้าจากเมืองใดเมืองหนึ่งก็ได้ เพื่อนำไปขายยังอีกฝั่ง จึงจะถือว่าการค้าขายสำเร็จ

แน่นอนการค้าขายคงไม่ง่ายเหมือนดั่งที่ใจคิด เพราะต้องเสี่ยงต่อการถูกดักปล้นสดมภ์จากผู้เล่นอีกฝั่งในทะเลหลวง แล้วยังต้องคอยระวังเรื่องราคาสินค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกนาทีอีกด้วย