กิจกรรมที่ 1 : ของขวัญวันพ่อ

ระยะเวลากิจกรรม

4 ธันวาคม 2556 – 19 ธันวาคม 2556

รายละเอียดกิจกรรม

สะสมไอเทม แลกของขวัญวันพ่อ

 

หมายเหตุ : ไอเทมดอกพุทธรักษาดรอบจากมอนสเตอร์เลเวล 40 ขึ้นไป (ยกเว้นในสถานที่ลึกลับและดันเจี้ยน)

ไอเทมที่สุ่มได้จากของขวัญวันพ่อมีดังนี้

 

ตัวอย่างเสื้อเรารักพ่อ

 

กิจกรรมที่ 2 : ภาพประทับใจวันพ่อ

ระยะเวลากิจกรรม

4 ธันวาคม 2556 – 10 ธันวาคม 2556

รายละเอียดกิจกรรม

แค่เพื่อนๆนำภาพ Screenshot จากเกมโกวเล้ง มาตกแต่งและใส่ข้อความบอกรักพ่อ โดยมีเงือนไขดังนี้

1. ภาพต้องมีขนาด 400 x 300

 

2. ตกแต่งภาพได้ตามใจชอบ สามารถใส่รูปภาพนอกเกมเข้าไปได้

3. ใส่ข้อความเพื่อบอกรักพ่อ

ตัวอย่างภาพที่ถูกต้อง