บริษัท Digicrafts ขอประกาศยุติการให้บริการเกม C21 เนื่องด้วยทางบริษัท Digicrafts ได้หมดสัญญา กับบริษัท Cyberstep ผู้พัฒนาเกม C21 และหยุดการต่อสัญญา ทำให้ทางบริษัท Digicrafts ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ในประเทศไทยมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประกาศยุติการให้บริการเกมลง

ทางบริษัท Digicrafts กราบขอบพระคุณผู้ใช้บริการเกม C21 ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด และทางบริษัทหวังว่าผู้ใช้บริการเกม C21 ทุกท่าน จะให้โอกาสใช้บริการเกมอื่นๆ ในเครือ บริษัท Digicrafts ต่อไป

ดังนั้นทางบริษัท Digicrafts ขอเสนอทางเลือกกับผู้ที่เคยใช้บริการเกม C21 ต้องการย้ายมาใช้บริการเกมในเครือ Digicrafts โดยทีมงานจะมีเกณฑ์ในการรับของรางวัลในแต่ละเกมให้ผู้เล่น C21 สามารถเข้าไปเลือกรับได้

 

Facebook Comment