First Adventure's Anticipation

 

ข่าวล่ามาแรงส์ ….หลังจากที่ทาง Nexon เลี่ยงการให้ข้อมูล เรื่องราวเกี่ยวกับ MapleStory 2 มาช้านานและได้ปล่อยอัพเดตให้ภาคแรกขนานใหญ่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ในตอนนี้ทางบริษัทก็ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วล่ะว่าเกม MapleStory 2 นั้นจะปล่อยออกมาในปี 2014 พร้อมกับคอนเฟิร์มว่าครั้งนี้เกมจะมาในรูปแบบ 3D แล้วล่ะ ซึ่งรายละเอียดอื่นๆจะเผยในงาน G-Star 2013 ที่กำลังจะเริ่มในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2013 ที่เกาหลีใต้ อย่างแน่นอน

 

Facebook Comment