ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ หรือเกมเมอร์ที่กำลังมองหางานที่ใช่ Glohow Co., LTD (www.glo-how.com) กำลังเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดย Glohow นั้นเป็นบริษัทเกมมือถือที่ให้บริการทั่วโลก (Global Service) ซึ่งดูแลทั้งในส่วนของการให้บริการ การตลาด การวางกลยุทธ ให้คำปรึกษา และติดต่อประสานงานกับผู้พัฒนาเกมมือถือทั่วโลก
เราเป็นบริษัทเกมแห่งแรกในเมืองไทยที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Global Service ดังนั้นน้องๆ ที่มองหาประสบการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ และต้องการพัฒนาทักษะความสามารถ อย่าพลาดโอกาส ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราแล้วเติบโตไปพร้อมกัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (กรุณาส่ง Resume หรือ CV ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
1. Game Operation
ติดต่อสื่อสาร รวบรวมข้อมูลและปัญหาต่างๆ จากลูกค้า ประสานงานกับผู้พัฒนาเกมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และจัดทำ Report สรุปผลภาพรวมภายในเกมให้แก่ทางผู้พัฒนาเกมทราบ
คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 30 ปี ยินดีต้อนรับนิสิต นักศึกษาจบใหม่
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีความหลงใหลและชื่นชอบในการเล่นเกมมือถือ
• ภาษาอังกฤษในการฟัง, พูด, อ่าน และ เขียน อยู่ในระดับดี (TOEIC 700+ หรือเทียบเท่า)
• มีความสามารถพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Office

2. Graphic Designer
รับผิดชอบงานออกแบบและจัดทำ Artwork ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนงานทางการตลาด และตามความต้องการของบริษัท
คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 30 ปี
• ประสบการณ์การทำงานสายกราฟฟิก 3 ปีขึ้นไป (โปรดแนบ portfolio มากับอีเมล์สมัครงานด้วย)
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Graphic/Media/Art Design หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความชื่นชอบในการเล่นเกมมือถือ
• สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิคได้อย่างเชี่ยวชาญ (Photoshop, Illustrator)
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟังและพูด) อยู่ในระดับปานกลาง
• หากตัดต่อคลิปวีดีโอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. Data Analysis
วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของเกม และ ข้อมูลทางการตลาด รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลผ่านทาง Microsoft Excel และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 30 ปี ยินดีต้อนรับนิสิต นักศึกษาจบใหม่
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel
• ชื่นชอบในการ คำนวณ วิเคราะห์ และทำงานร่วมกับตัวเลข
• มีความชื่นชอบในการเล่นเกมมือถือ
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟังและพูด) อยู่ในระดับดี

4. Product Manager
ดูแลทุกส่วนของ Product ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมไปถึงการติดต่อกับผู้พัฒนาเกม เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้, จัดทำเอกสารสรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา Product ที่ดูแลให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสหกรรมเกม 3 ปีขึ้นไป
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีความชื่นชอบในการเล่นเกมมือถือ และเข้าใจโครงสร้างอุตสาหกรรมเกมมือถือ
• ภาษาอังกฤษในการฟัง, พูด, อ่าน และ เขียน อยู่ในระดับดี (TOEIC 700+ หรือเทียบเท่า)
• ใช้งาน Microsoft Office Excel, PowerPoint, Google Sheet, Gmail ได้ในระดับดีมาก
• หากมีความรู้ความเข้าใจ 3rd Party Tracker จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถสรุป เรียงเรียง วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ (KPI) ได้เป็นอย่างดี

5. Korean Communicator
รับผิดชอบการแปลข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทั้งภาษาเกาหลี อังกฤษ และไทย ติดต่อสื่อสารกับผู้พัฒนาเกมชาวเกาหลีเพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 30 ปี ยินดีต้อนรับนิสิต นักศึกษาจบใหม่
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• ภาษาเกาหลีในการฟัง, พูด, อ่าน และ เขียน อยู่ในระดับดีมาก (TOPIK 4 ขึ้นไป)
• ถ้ามีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความชื่นชอบในการเล่นเกมมือถือ
• มีความสามารถพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Office

ผู้สนใจ สามารถส่ง Resume พร้อมแนบรูปถ่าย และหลักฐานต่างๆ มาที่
Email: [email protected]

สถานที่ทำงาน : 1168/58 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 21 (ยูนิต ซี) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 (ใกล้ MRT ลุมพินี)

Facebook Comment