โครงการ “Match Warrior” หรือ “สงครามคณิตศาสตร์” นี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้โดยตัวซอฟท์แวร์จะรันแบบครอสแพลทฟอร์มรันบนระบบระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และวินโดว์โดยใช้ *อาษาเฟรมเวิร์ค เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเหมาะสมสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

ในปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดคำนวณ แสดงเหตุและผล ที่บอกด้วยตัวเลขหรือว่า
ด้วยความสัมพันธ์ เด็กส่วนใหญ่แค่ได้ยินชื่อวิชาก็เบือนหน้าหนีเสียแล้ว และจากผลการวิจัยพบว่าเด็กไทยมีผล
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ที่ต่ำมาก ทางทีมงานจึงเล็งเห็นปัญหาในส่วนนี้ จึงคิดและรวบรวมไอเดีย

เพื่อที่จะให้เด็กไทยยุคใหม่สามารถเข้าถึงวิชาคณิตศาสตร์ได้มากที่สุด เป็นการปลูกฝังว่า วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ได้ยากและน่า
กลัวอย่างที่คิด เราสามารถทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการคิดที่สนุกสนาน และสามารถ
เพลิดเพลินไปกับวิชาที่ว่าด้วยตัวเลขนี้ได้

ทางทีมงานผู้พัฒนาจึงเลือกพัฒนาเกมส์บนเครื่องสมาร์ทโฟนมาเป็นสื่อกลางให้เด็กยุคใหม่ได้เรียนรู้และเป็นสื่อที่เข้าถึงได้มากที่สุด
ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของเกมส์ Match Warrior บนระบบปฏิบัติการ Android ด้วยอาษาเฟรมเวิร์ค

ตัวละครทั้งหมดในเกม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://sarosworld.com/site/?q=node/73

Facebook Comment