การอัพเกรดมีหลักง่ายๆ โดยการนำอุปกรณ์ประเภทเดียวกัน

ตีบวกเข้าด้วยกัน เช่น อาวุธ กับ อาวุธ, ชุดป้องกัน กับ ชุดป้องกัน

เป็นวัตถุดิบในการอัพเกรด สามารถตีบวกได้ในแต่ละระดับคือ บวก 10

และเมื่อถึง บวก 10 แล้ว จะสามารถ เลื่อนระดับไปสู่อุปกรณ์ขั้นต่อไปได้

เรียงระดับไอเทมดังนี้

ระดับสีออร่าที่แสดงอยู่บนอาวุธ

ทำได้จากการร่ายมนต์เปลี่ยนออฟชั่นของอาวุธหรืออุปกรณ์สวมใส่

แบ่งตามสีละขั้นดังนี้

เขียว > ฟ้า > ม่วง > แดง

โดยแต่ละระดับก็มีบัฟต่างกันดังนี้

Facebook Comment