กิจกรรม เติมเงินสะสมวัน

Picture-1
เวลากิจกรรม: วันที่ 3-9 พฤษภาคม
ขอบเขตกิจกรรม: ทุกเซิร์ฟเวอร์
เนื้อหากิจกรรม: ในเวลากิจกรรมเพียงผู้เล่นเติมเงินตามจำนวนยอดที่กำหนดและสะสมวันครบตามที่กิจกรรมกำหนด ก็รับรางวัลล้ำค่าไปเลย

กิจกรรม เติมเงินสะสม
Picture-2
เวลากิจกรรม: วันที่ 3-9 พฤษภาคม
ขอบเขตกิจกรรม: ทุกเซิร์ฟเวอร์
เนื้อหากิจกรรม: ในเวลากิจกรรมเพียงผู้เล่นสะสมเติมเงินครบตามยอดที่กิจกรรมกำหนดก็รับรางวัลไปเลย

กิจกรรม ลดราคาไอเทม
Picture-3
เวลากิจกรรม: วันที่ 3-9 พฤษภาคม
ขอบเขตกิจกรรม: ทุกเซิร์ฟเวอร์
เนื้อหากิจกรรม: ในเวลากิจกรรมมีการนำไอเทม มาลดราคาสุดพิเศษ อย่าพลาดหาซื้อหากันนะ!
เนื้อหาไอเทม:
※ ลดราคาวันที่1
ห่อของขวัญปีก: 399เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 20ชิ้น
ห่อเวทมนตร์เมอร์ลิน: 599เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 25ชิ้น
หีบสมบัติวิญญาณมังกร: 599เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น
หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น
※ ลดราคาวันที่2
ห่อของขวัญปีก: 399เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 20ชิ้น
ห่อเวทมนตร์เมอร์ลิน: 599เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 25ชิ้น
หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น
ห่อวิญญาณชั้นดี: 150เพชร (ราคาปกติ 300เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 100ชิ้น
※ ลดราคาวันที่3
ห่อของขวัญปีก: 399 (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 20ชิ้น
ห่อเวทมนตร์เมอร์ลิน: (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 25ชิ้น
หีบสมบัติวิญญาณมังกร: 599เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น
หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น
※ ลดราคาวันที่4
ห่อของขวัญปีก: 399 (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 20ชิ้น
ห่ออวยพรชั้นดี: 58เพชร (ราคาปกติ 100เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 100ชิ้น
หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น
ห่อวิญญาณชั้นดี: 150เพชร (ราคาปกติ 300เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 100ชิ้น
※ ลดราคาวันที่5
ห่อของขวัญปีก: 399 (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 20ชิ้น
ห่ออัพเกรด: 198 (ราคาปกติ 300เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น
หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น
ห่อเวทมนตร์เมอร์ลิน: 599 (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 25ชิ้น
※ ลดราคาวันที่6
ห่ออวยพรชั้นดี: 58เพชร (ราคาปกติ 100เพชร), จำกัดการซื้อ2ครั้ง, จำนวนขาย: 100ชิ้น
ห่ออัพเกรด: 198เพชร (ราคาปกติ 300เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น
หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น
หีบลิงทอง: 2999เพชร (ราคาปกติ 8000 เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: : 5ชิ้น
※ ลดราคาวันที่7
หีบสมบัติวิญญาณมังกร: 599เพชร (ราคาปกติ 1000เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น
ห่ออัพเกรด: 198 (ราคาปกติ 300เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 30ชิ้น
หีบสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ทอง: 3เพชร (ราคาปกติ 5 เพชร), จำกัดการซื้อ100ครั้ง, จำนวนขาย: 10000ชิ้น
หีบลิงทอง: 2999เพชร (ราคาปกติ 8000 เพชร), จำกัดการซื้อ1ครั้ง, จำนวนขาย: 5ชิ้น

หมายเหตุ:โปรดอ่านเนื้อหากิจกรรมและระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม เพื่อสิทธิ์ของท่าน ทางเกมส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลรายละเอียดของกิจกรรมโดยไม่ต้องให้ทราบล่วงหน้าและการตัดสิ้นของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สุด

ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ MU Origin-TH หรือจะเข้ามาแวะเวียนพูดคุยกันที่เพจSiamgame ด้านล่างนี้เลยจ้า
MU Origin-TH: https://www.facebook.com/THMUOnline
Siamgame: https://www.facebook.com/siamgameinth/

Facebook Comment