1


Ragnarok Online
เปิดศักราชความมันส์ของเกมแห่งตำนาน กับการแข่งขัน Ultimate war สนุกยกกิลด์ ปีนี้เปิดการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ลีค ให้มันส์ทั้ง Professional Leag

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://ragnarok.playpark.com/PreviewContent.aspx?contID=34258

2

ULTIMATE WAR เปิด League เทพ… “สงครามศักดิ์สิทธิ์”
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ได้มีการจัดการแข่งขันออกเป็น 2 League นั่นก็คือ Professional League และ Rookie League โดยรายละเอียดของแต่ละ League จะแบ่งออกเป็นดังนี้

Professional League
การแข่งขัน จะเป็นแบบ 16 ทีม โดยจะขัดจากการแข่งขัน Online และ Offline เพื่อที่จะเข้าไปแข่งในรอบสุดท้ายที่ AS Battle เมื่อได้ได้ตัวแทนทั้ง 16 ทีม ก่อนวันแข่งขันจริง ที่ AS Battle 2013 จะให้ผู้เล่นทำการ เตรียมตัวละครกันมาเอง ซึ่งทางทีม จะเตรียม Client ไปให้ผู้เล่นทุกคนซ้อมการแข่งขัน พร้อมทั้งแจก ID สำหรับเข้าทดสอบในเซิร์ฟเวอร์

Rookie League

การแข่งขันจะคัดจนเหลือ 4 ทีม โดยจะคัดจากการแข่งขัน Offline เพื่อที่จะเข้าไปแข่งในรอบสุดท้ายที่ AS Battle เมื่อได้ได้ตัวแทนทั้ง 4 ทีม ก่อนวันแข่งขันจริง ที่ AS Battle 2013 จะให้ผู้เล่นทำการ เตรียมตัวละครกันมาเอง ซึ่งทางทีม จะเตรียม Client ไปให้ผู้เล่นทุกคนซ้อมการแข่งขัน พร้อมทั้งแจก ID สำหรับเข้าทดสอบในเซิร์ฟเวอร์ เช่นเดียวกับ Professional League
ของรางวัลทั้ง 2 League

Professional League (Online) แต่ละ Server


ของรางวัลอันดับ ที่ 1

17 Carat Diamond : 30
Guarantee Armor 9Up : 10 ea
Guarantee Weapon 9Up : 10 ea
Blessed Armor Ore Box : 10 ea
Blessed Weapon Ore Box : 10 ea

ของรางวัลอันดับ ที่ 2

17 Carat Diamond : 25
Guarantee Armor 9Up : 5 ea
Guarantee Weapon 9Up : 5 ea
Blessed Armor Ore Box : 8 ea
Blessed Weapon Ore Box : 8 ea

ของรางวัลอันดับ ที่ 3
17 Carat Diamond : 20
Guarantee Armor 7Up : 10 ea
Guarantee Weapon 7Up : 10 ea
Blessed Armor Ore Box : 6 ea
Blessed Weapon Ore Box : 6 ea

ของรางวัลอันดับ ที่ 4

17 Carat Diamond : 15
Guarantee Armor 7Up : 5 ea
Guarantee Weapon 7Up : 5 ea
Blessed Armor Ore Box : 4 ea
Blessed Weapon Ore Box : 4 ea

Professional League (Offline)
– ผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปแข่ง AS Battle 2013 จะได้รับ 17 Carat diamond คนละ 4 ea
– ผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับ 17 Carat diamond คนละ 2 ea

Rookie League

– ผู้ที่ผ่านเข้ารอบไปแข่ง AS Battle 2013 จะได้รับ 17 Carat diamond คนละ 4 ea
– ผู้ที่ไม่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับ 17 Carat diamond คนละ 2 ea
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* การตัดสินต่างๆ ของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
* การ Add ของรางวัล สำหรับ Professional League (Online) จะทำการ Add ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เข้าคลัง Kafra ของ Master Guild
* การ Add ของรางวัล สำหรับ Professional League (Offline) และ Rookie League จะทำการ Add ในวันอังคารที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในสัปดาห์ถัดไปหลังจากจบการแข่ง และจำทำการ Add เข้าคลัง Kafra ของหัวหน้าทีม
*สำหรับของรางวัลต่างๆ ภายในงาน AS Battle จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

Facebook Comment