asgard-war-banner2

ถึงเวลาจุดไฟสงครามให้ลุกโชน …เหล่าผู้กล้าแห่งสมรภูมิ War of Emperium ทุกท่านจงฟัง! ประกาศฉบับนี้มีเงินรางวัลเดิมพันธ์มูลค่า 50,000 บาท สำหรับกิลด์ใดก็ตามที่สามารถยึดครองปราสาทในภารกิจการแข่งขันนี้ได้ (แจกรางวัลเงินสด วอร์ละ 5,000 บาท) ต่อเนื่องทั้งสิ้น 10 วอร์ ตลอดเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคมนี้ ใครคือกิลด์ที่แข็งแกร่งที่สุดแห่ง Rune-Midgarts เราจะได้รู้กัน!!

Head-01
เริ่มวอร์แรก : วันที่ 13 เมษายน 2560
สิ้นสุดการแข่งขัน : วันที่ 14 พฤษภาคม 2560
** ยกเลิกระบบพันธมิตรชั่วคราวในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน **

Head-02
ปราสาทที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรม Guildwar จะใช้ปราสาทเมือง Prontera, Geffen, Aldebaran และ payon (บ้านวอร์เก่า) โดยจะทำการสุ่มทุกๆ ครั้งก่อนถึงวันกิจกรรมกิลด์วอร์ของแต่ละวันซึ่งทีมงานจะทำการ Live จับฉลากรายชื่อบ้านผ่านทางหน้าแฟนเพจ Ragnarok Asgard
แต่ละกิลด์จะต้องเข้าร่วม Guild War ประจำสัปดาห์ และเมื่อจบกิจกรรมกิลด์วอร์จะต้องเป็นผู้ครอบครองปราสาทที่กำหนดจึงจะได้รับคะแนน
เมื่อหมดระยะเวลากิจกรรม กิลด์ที่ครอบครองบ้านที่กำหนดจะได้รับ 1 คะแนน (1 คะแนน = มูลค่า 5,000 บาท)
คะแนนจะสะสมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจบระยะเวลากิจกรรม และจะประกาศผลคะแนนทุกๆ วันจันทร์ถัดไป

Head-03

คะแนนจะนับตามจำนวนการครอบครองปราสาทที่แต่ละกิลด์สามารถยึดครองได้เท่านั้น ไม่นับรวมคะแนนจาก Tech ของปราสาท (นับเฉพาะผลเมื่อหมดกิลด์วอของแต่ละวัน กิลด์ใดครอบครองบ้านหลังนั้นได้จะได้รับคะแนน)
1 กิลด์สามารถยึดครองปราสาทกี่หลังก็ได้ ใน 1 รอบ Guild War วันนั้นๆ แต่จะมีเพียงปราสาทหลังที่กำหนดเท่านั้นที่ได้รับรางวัล
ในระหว่างกิจกรรม ทีมงานจะนำระบบพันธมิตรออกชั่วคราว เพื่อความเท่าเทียมกัน
การกระทำผิดตามกฎกติกาการเล่นเกม Ragnarok Online จะถูกตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมแข่งขัน และถูกดำเนินการลงโทษตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
ทีมงานจะประกาศบ้านที่ร่วมกิจกรรม ดังนี้
5.1 ประกาศปราสาทที่ร่วมกิจกรรม วันจันทร์ของทุกๆ สัปดาห์ สำหรับกิลด์วอร์วันพฤหัส
5.2 ประกาศปราสาทที่ร่วมกิจกรรม วันศุกร์ของทุกๆ สัปดาห์ สำหรับกิลด์วอร์วันอาทิตย์
การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

calendar_guildwar

ถ่ายทอดสดการจับฉลากประกาศรายชื่อบ้านการแข่งขันที่
https://www.facebook.com/ROasgard
1 ใน 20 ปราสาท จาก 4 เมือง จะถูกสุ่มเพื่อใช้การแข่งขันกิลด์วอร์ (ในแต่ละวัน)

QQ图片20170410180353

 

Head-04
รางวัลเงินสดมูลค่า 5,000 บาท ต่อ 1 หลัง (ทั้งหมด 10 วอร์) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท

war_reward

เงื่อนไขการรับเงินรางวัล

สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้หลังจบกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 30 พฤษภาคม 60 (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์)
ผู้ที่ติดต่อรับรางวัลจะต้องเป็นแสดงหลักฐานการเป็น Master Guild ดังนี้
2.1. EXE ID ต้องเป็นของ Master Guild ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมแข่งขันและข้อมูลจะต้องตรงกับบัตรประชาชนที่ใช้ในการสมัครเท่านั้น
2.2. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 2 ใบ (ข้อมูลบัตรประชาชนจะต้องตรงกับที่ใช้สมัคร EXE ID เท่านั้น เซ็นสำเนาถูกต้อง)
สามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ 2 ช่องทาง (ตามความสะดวกของผู้ได้รับรางวัล) ดังนี้
3.1 สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง(เฉพาะ Master Guild เท่านั้น) ได้ที่บริษัท Electronics Extreme เลขที่ 20/99 ตึกธนวัชร ชั้น 8 หมู่ 9 ตำบล บางเขน อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3.2 หากไม่สะดวกเดินทางมา ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อ รับเงินรางวัลได้ที่ LiveChat (ขอสงวนสิทธิ์ผู้ติดต่อเข้ามาต้องเป็นหัวหน้ากิลด์เท่านั้น) โดยใช้ข้อมูลดังนี้ 1. รูปบัตรประชาชนที่ใช้ในการสมัคร ID ของหัวกิลด์ 2. รูปหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินรางวัล โดยชื่อในบัตรประชาชนและรูปสมุดบัญชีจะต้องมีชื่อตรงกันเท่านั้น (หากไม่ตรงกันทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเงินรางวัล)
กรณีติดต่อรับรางวัลผ่านช่องทางการโอนเงิน (ข้อ 3.2) บริษัทจะดำเนินการมอบรางวัลหลังจากที่ผู้เล่นติดต่อเข้ามาภายใน 3 วันทำการ
ขอสงวนสิทธิ์การให้เงินรางวัล หากกิลด์ที่ได้รับรางวัล ใช้ข้อมูลเท็จในการสมัครไอดี

Facebook Comment