สะสมดอกมะลิ แลกรับไอเทมฟรี  เพียงแค่เพื่อนๆ สะสมดอกมะลิให้ครบจำนวน ในระยะเวลาที่กำหนด ก็สามารถมาแลกรับไอเทมได้เลย

เงื่อนไขการได้รับดอกมะลิ

1. ในระยะเวลากิจกรรม จะต้องเล่น TY Online อย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง จะได้รับ 1 ดอก
(เล่น 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ได้รับ 5 ดอก)
2. ต้องทำการ “Share” ดอกมะลิทุกดอก (ที่ผ่านเงื่อนไขข้อที่ 1) เพื่อเป็นการปลดล๊อค ให้ดอกมะลิบาน

ขั้นตอนการเข้า Check & Share ดอกมะลิ

1. เข้ามาที่ www.TY.in.th แล้วเลือก “
2. เลือก “ร่วมกิจกรรม”

3. ใส่ “Username และ Password” Login
4. เลือก “Server และ ตัวละคร”
5. เข้าสู่หน้าแสดง สถานะของดอกมะลิ

สามารถเข้าไป Check & Share ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. บ่ายโมง – วันที่ 18 ส.ค. 2556

1

2

ระยะเวลากิจกรรม : 12 – 16 สิงหาคม 2556

3

 

 

BY  Hlogo headข่าวเกมส์ออนไลน์

 

Facebook Comment