1

เตรียมตัวพบกับ กิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ให้เหล่าชาวเกมเมอร์ได้ ปกครองตนเอง โดยเลือกตัวแทนของตัวเอง ในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง เพื่อทำหน้าที่ในการร้องทุกข์ แก้ไขปัญหา ติดตามผล เป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ กับทาง GM เพื่อช่วยเหลือ ตอบปัญหาการเล่นเบื้องต้น โดยเสียงของท่านมีค่า โปรดเลือกพวกเขาเหล่านั้นมาทำหน้าที่ หรือ! หากท่านเป็นคนที่ต้องการจะเป็นตัวแทน รีบสมัครกันเข้ามาได้ อ่านรายละเอียดได้เลยตามด้านล่างนี้

สำหรับเซิฟเวอร์ 2 อลิซาเบธ เซิฟเวอร์ 3 มารลาวาอลัวส์ เซิฟเวอร์ 5 คอรัส จะมีสาวๆ จาก Popular Star Girl DivoSaga Contest จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนในวาระแรก (ก.ค. – ก.ย. 2013) หรือจะเปิดให้มีการคัดเลือกตัวแทน หากมีการสละสิทธิ์

 

เงื่อนไขการคัดเลือกตัวแทนเซิร์ฟเวอร์

1. เป็นผู้ได้รับอันดับ 1 – 3 ในการแข่งขัน Popular Girl Contest จะเป็นโดยอัตโนมัติ มีวาระ 3 เดือน

2. เซิฟเวอร์อื่นนอกเหนือจากตัวแทนเซิฟเวอร์ตามข้อที่ 1 จะเปิดให้มีการโหวต

3. การสมัคร จะสมัครโดยการผ่านช่องทาง กล่องจดหมายหน้าแฟนเพจ DivoSaga Thailand

3.1 ส่งข้อมูลรายละเอียด ชื่อตัวละคร Server และ ทัศนคติส่วนตัว สาเหตุที่ต้องการเข้ามาเป็นตัวแทน

3.2 คุณสมบัติ จะต้องสามารถรับเรื่องร้องเรียน ใกล้ชิดกับผู้เล่นในเซิฟเวอร์นั้นๆ

3.3 คุณสมบัติ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ และมีเวลาพอสมควร ในการรับเรื่อง รายงานบัค เสนอแนะเกี่ยวกับตัวเกมส์ DivoSaga

3.4 GM จะเป็นผู้ทดสอบโดยการสัมภาษณ์และคัดเลือกว่าตรงคุณสมบัติหรือไม่ และเปิดให้ลงสมัคร

3.5 ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครในเซิฟเวอร์นั้น ถือว่า เซิฟเวอร์นั้นๆ สละสิทธิ์ในการมีตัวแทน

4. หลังจากได้รับผู้สมัครแล้ว จะเปิดให้มีการหาเสียง หรือแสดงนโยบายหน้าแฟนเพจ DivoSaga Thailand

5. การโหวต จะโหวตผ่านช่องทางจดหมายภายในเกมส์ โดย 1 ตัวละคร มีสิทธิ์ส่งจดหมาย 1 ครั้ง ในช่วงเวลาที่มีการเปิดโหวต

5.1 ส่งผลโหวตมาที่ตัวละคร DS_GM00 (ศูนย์ ศูนย์) ตามช่วงเวลาที่เปิดให้มีการโหวต

5.2 GM จะนับผลคะแนน และประกาศตัวแทนเซิฟเวอร์นั้นๆ ผ่านช่องทางแฟนเพจ DivoSaga Thailand

6. ในกรณีที่มีการพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ ระหว่างการสมัคร , คัดเลือก , โหวต และ ระหว่างการดำรงตำแหน่ง GM จะมีสิทธิ์วินิจฉัยและตัดสินถอดถอนการเป็นตัวแทนโดยทันที

ระยะเวลา

วาระตัวแทนเซิฟเวอร์  :  กรกฏาคม 2013 – กันยายน 2013

ช่วงเวลาเปิดรับสมัครตัวแทน  :  24 มิถุนายน 2013 (11.00น.) – 26 มิถุนายน  2013 (18.00น.)

ช่วงเวลาหาเสียงประกาศนโยบาย  :  27 – 30 มิถุนายน 2013

ช่วงเวลาเปิดให้มีการโหวต  :  1 กรกฏาคม 2013 (15.00น. – 18.00น.)

ประกาศผลวันที่  :  2 กรกฏาคม 2013 เวลา (12.00น.)

งบประมาณ

สำหรับผู้แทนที่รายงานปัญหา ติดตามผล ได้ระดับ A+ จะได้รับงบประมาณต่อเดือน

– 1,000 เพชร (รวม 3 เดือน = 3,000 เพชร)

– 1,000,000 ทอง (รวม 3 เดือน = 3,000,000 ทอง)

– 1,000 ตรายศ (รวม 3 เดือน = 3,000 ตรายศ)

– แหล่งพลังงาน 2 ดวง (รวม 3 เดือน = 6 ดวง)

สำหรับผู้แทนที่รายงานปัญหา ติดตามผล ได้ระดับ A จะได้รับงบประมาณต่อเดือน

– 500 เพชร (รวม 3 เดือน = 1,500 เพชร)

– 500,000 ทอง (รวม 3 เดือน = 1,500,000 ทอง)

– 5,000 ตรายศ (รวม 3 เดือน = 1,500 ตรายศ)

– แหล่งพลังงาน 2 ดวง (รวม 3 เดือน = 6 ดวง)

สำหรับผู้แทนที่รายงานปัญหา ติดตามผล ได้ระดับ B จะได้รับงบประมาณต่อเดือน

– 500 เพชร (รวม 3 เดือน = 1,500 เพชร)

– 500,000 ทอง (รวม 3 เดือน = 1,500,000 ทอง)

– 500 ตรายศ (รวม 3 เดือน = 1,500 ตรายศ)

สำหรับผู้แทนที่รายงานปัญหา ติดตามผล ได้ระดับ C จะไม่ได้รับงบประมาณในเดือนนั้นๆ

สำหรับผู้แทนที่รายงานปัญหา ติดตามผล ได้ระดับ D จะไม่ได้รับงบประมาณในเดือนนั้นๆ และถูกถอดจากการเป็นตัวแทน (ตัวแทนที่ได้รับผลโหวตรองลงมาจะได้รับตำแหน่งแทน)

*สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการของงบประมาณตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสินงบประมาณ

  • A+ มีการรายงานและติดตามผลดีเยี่ยม ส่งเรื่องร้องเรียนโดยสม่ำเสมอและได้รับการแก้ไขได้จริง ได้รับคำชมเชยจากผู้เล่นมากมาย ไม่มีคำร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริง
  • A  มีการรายงานและติดตามผลดี ส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการแก้ไขทุกๆ เดือน ไม่มีคำร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริง
  • B มีการรายงานและติดตามผลปานกลาง ส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการแก้ไขปานกลาง มีคำร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริง เป็นความผิดเล็กน้อย
  • C มีการรายงานและติดตามผลน้อย ส่งเรื่องร้องเรียนและได้รับการแก้ไขน้อย มีคำร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริง เป็นความผิดเล็กน้อย
  • D ไม่มีการรายงานและติดตามผล หรือส่งเรื่องร้องเรียนใดๆ ในเดือนนั้นๆ มีคำร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริง และเป็นความผิดฉกรรจ์

2

Website: http://divosaga.mmog.asia/th

Facebook: http://www.facebook.com/mmogasiadsth

 

BY  Hlogo headข่าวเกมส์ออนไลน์

Facebook Comment