01

Limited Gachapon ตู้นี้คงถูกใจสำหรับคนที่เปิดแล้วไม่เคยมีดวงสุ่มได้ของดีๆ อย่างเช่นของเกรด UR สำหรับ Limited Gachapon นี้ทำให้ผู้เล่นสามารถสุ่มได้รับ SSR ที่สามารถอัพเกรดขึ้น UR ได้อย่างน้อย 1 ชิ้นเป็นที่แน่นอน ซึ่ง Limited Gachapon นี้จะถูกอัพเดทเพิ่มเข้ามาในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ และจะอยู่จนถึงแค่  12 พฤศจิกายนนี้เพียงเท่านั้น

หมายเหตุ : Limited Gachapon จะใช้ 50 Gems ในการสุ่ม Gear 10 ชิ้น และจะได้รับ Gear ระดับ SSR อย่างน้อย 1 ชิ้น โดยสามารถสุ่มได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้นต่อ 1 ตัวละคร

 

Gear บางส่วนที่มีโอกาสสุ่มได้รับจาก Limited Gachapon (เมื่อพัฒนาจนถึงระดับสูงสุดแล้ว)

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

Facebook Comment