NewsCenter201510125900460

ขอเชิญเหล่าเกมเมอร์สัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วมทดสอบระบบเกม EDEN

วันที่ 16-25 ตุลาคม 2558

พร้อมกันทั่วประเทศ

เรียนผู้เล่นทุกท่าน การ CBT เป็นการเปิดตัวเกม

ให้ผู้เล่นเข้าร่วมทดสอบระบบต่างๆภายในเกม

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดเซิฟจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.    กำหนดการเปิด CBT ตั้งแต่วันที่ 16-25 ตุลาคม 2558
2.    โดยหลังจากสิ้นสุด CBT ตัวละครจะถูก Reset ทั้งหมด
3.    เปิดให้ร่วมทดสอบเฉพาะระบบปฏิบัติการ Androids เท่านั้น

 

Facebook Comment