bg2

กดรับไอเทมชุดแรร์

No keys left! Sorry.


 

ไอเทมแรร์ที่จะได้รับ : ตัวส้ม หลวงจีนกวาดลาน 1 ดาว (จำกัดเพียง 50 ตัว ต่อ 1 เว็บไซต์เท่านั้นไม่ว่าจะได้รับจากช่องทางใด 1 ไอดี ก็สามารถเติมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)

 

 

Facebook Comment