23_PatchBNN

  • เพิ่มกระเป๋าใหม่ “Adventure Backpack” ขายใน Shop ราคา 150 GC น้ำหนัก 60 จุได้ถึง 40 ช่อง!!

  • ปรับหมวกเพิ่มอีกจำนวน 3 ใบ ให้เวลาโดนยิงแล้วหมวกไม่หลุดลงพื้น (Helmet Pop-off)

  • แก้ไขความคงทน Dell Short Sword ให้ถูกต้อง

Facebook Comment