ลูกค้า GoodGames สามารถสมัครใช้งาน GG Passport ได้ง่ายยิ่งขึ้น

กับช่องทางการยืนยันตนใหม่ ผ่านช่องทาง Phone number ด้วยขั้นตอน

การสมัคร GG Passport ที่ง่าย และเร็วยิ่งขึ้นโดยมีขั้นตอนในการสมัครดังนี้

  1. การลงทะเบียนใน GG Passport (Register GG Passport )

1.1 คลิก Create GG Passport เพื่อเข้าสู่หน้าการสมัคร

1.2 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านต้องการใช้ยืนยันตน

หลังจากกด summit ระบบจะส่ง sms เข้าเบอร์โทรศัพท์ตามที่ท่านกรอก

1.3 ระบบจะพาท่านเข้าสู่หน้ากรอกรหัส OTP นำรหัสที่ได้รับจาก sms จำนวน 4 หลัก กรอกใส่ช่องว่างเพื่อยืนยันตน

เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้งาน GG Passport ในการ Sign in เข้าเกมทุกเกมในเครือ GoodGames

   

  1. การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์(Change phone number)

2.1 กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ยืนยันตัวตน ท่านสามารถ Sign in เลือก Edit Profile

และเลือก Change phone number

2.2 ใส่หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ที่ท่านต้องการเปลี่ยนสำหรับการยืนยันตน

พร้อมใส่ Password เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และ submit

2.3 หลังจากนั้นจะมี sms รหัส OTP 4 หลักส่งมาที่โทรศัพท์ จึงนำรหัส OTP จำนวน 4 หลักที่ท่านได้รับนั้น

กรอกในช่องว่าง เพียงเท่านี้ระบบก็จะอัพเดทข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของท่านใหม่

  1. กรณีลืมพาสเวิด(Forgot Password)

 

 

3.1 กรณีที่ท่านลืม Password ท่านสามารถขอ Reset Password ได้ใหม่ ด้วยการกดปุ่ม Forgot Password ที่หน้า Sign in

3.2 ใส่ usernameและ เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ยืนยันตน เพื่อขอรับ Password ใหม่ กรณีที่ท่านยืนยันตนผ่าน Phone number

3.3 หลังจากนั้นจะมี sms รหัส OTP 4 หลักส่งมาที่โทรศัพท์ กรอกรหัส OTP จำนวน 4 หลักที่ท่านได้รับเพื่อยืนยันตน

หลังจากนั้นระบบจะทำการส่ง Password ใหม่ ให้ท่านผ่านทาง SMS ท่านสามารถนำ Password ดังกล่าวใช้ Sig in

เพื่อเปลี่ยน Password ใหม่ได้ที่หน้า Change Password

  1. สำหรับท่านที่เคยยืนยันตนผ่าน Email และต้องการเพิ่มช่องทางการยืนยันตนผ่านเบอรโทรศัพท์ สามารถทำได้ดังนี้

4.1 Sign in ด้วย GG Passport ของท่าน เลือก Edit Profile และเลือก Add phone number

เพื่อใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านต้องการยืนยันตน และกด submit เท่านี้ระบบก็จะเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของท่านเรียบร้อย

 

Facebook Comment