RB01

  1. เคลียร์! แผนที่ประเทศมาเลเซีย

ระยะเวลากิจกรรม : 28/10/2014 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ – 10/11/2014 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อผู้เล่นทำการเคลียร์แผนที่มาเลเซียทั้งหมด จะได้รับของรางวัล

ของรางวัล: – เหรียญ P*40

หมายเหตุ :

  • เมื่อผู้เล่นทำการเคลียร์ด่านทั้งหมดจนจบของรางวัลจะถูกส่งเข้าจดหมายโดยอัตโนมัติ
  • 1ไอดี” สามารถรับได้ “1ครั้ง”

RB02

  1. รับเหรียญ P เพิ่ม 20%

ระยะเวลากิจกรรม : 04/11/2014 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ – 09/11/2014 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดกิจกรรม : เมื่อผู้เล่นทำการเติมเงินจะได้รับเหรียญ P เพิ่มขึ้น 20%

RB03

  1. LV8 รับแตงโมระเบิด

ระยะเวลากิจกรรม: 11/11/2014 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ – 17/11/2014  เวลา23.59น.

รายละเอียดกิจกรรม: เมื่อผู้เล่นถึง LV8 จะได้รับแตงโมระเบิด

ของรางวัล: เหรียญStar *5000 / แตงโมระเบิด*1

หมายเหตุ : เมื่อผู้เล่นถึงLVตามกำหนดของรางวัลจะถูกส่งเข้าจดหมายโดยอัตโนมัติ

RB04

  1. โปรโมชั่นหมุนกาชาปองราคาพิเศษลด 20 %

ระยะเวลากิจกรรม: 18/11/2014 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ – 23/11/2014 เวลา 23.59 น.

รายละเอียดกิจกรรม: หมุนกาชาปอง ราคา “ลดพิเศษ”

  • 3,000 Star ลดเหลือ 2,400 Star
  • 20 เหรียญ P ลดเหลือ 16 เหรียญ P

http://web.th.gamagic.com/rainbowpop/home

https://www.facebook.com/rainbowpopth

 

 

Facebook Comment