1
        เป็นที่ทราบกันดีว่าทาง บริษัท แรพเจอร์ทีเอช จำกัด และ บริษัท คอมพ์เกมเมอร์นิวส์จำกัด ผู้จัดงาน The Games Xpo 2013 นั้นมีเจตนารมณ์อันแรงกล้าในการผลักดันวงการอี-สปอร์ตของปรเทศไทยด้วยการจัด งานมหกรรมเกมและการแข่งขัน อี-สปอร์ตที่แห่งปีขึ้นมาเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้เป็นผลสำเร็จ เพื่อให้วงการอี-สปอร์ตของประเทศไทยทัดเทียมกับนานาประเทศ
         โดยงาน The Games Xpo 2013 ที่เดิมมีกำหนดการในวันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 แต่เนื่องด้วยปัญหาด้านความพร้อมในการเตรียมงานในส่วนต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์ดี ทางผู้จัดจึงได้เล็งเห็นว่าจะเป็นการดีกว่าหากมีการปรับรูปแบบของงานให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน คณะผู้จัดจึงใคร่ขอประกาศเลื่อนการจัดงานไปจากกำหนดการเดิมเพื่อเตรียมความ พร้อมสำหรับงานให้มากขึ้น โดยที่ทางคณะผู้จัดได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้งานออกมาสมบูรณ์แบบและตรง ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ให้ได้มากที่สุด โดยทุกท่านสามารถติดตามอัพเดทข่าวสารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือกำหนดการใหม่ของ งานได้ที่ www.thegamesxpo.com/th เร็วๆ นี้
สุดท้ายนี้ทางคณะผู้จัดงานขออภัยและขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนงาน The Games Xpo 2013 ทุกๆ ท่านอย่างสุดซึ้งมา ณ ที่นี้
 ด้วยความเคารพ
 คณะผู้จัดงาน The Games Xpo
———————

2

3

17

16

By Game-Tep ข่าวเกมส์ออนไลน์

Facebook Comment