HD2

เริ่มแล้วงาน  “Tokyo Game Show 2014″ งานมหกรรมเกมที่ใหญ่เป็นอำดับต้นๆ ของโลกที่กำลังจะจัดขึ้นที่เมือง Makuhari  ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 18 – 21 กันยายนนี้  ทีมงาน Game-Tep, P4G และ G-genius นำภาพบรรยากาศของงานบางส่วนมาให้ชมกันก่อนครับ

 

8d868f36b3243e60df9f027cff7131ff

1196c2ad707c13e07f01e33f0c8afb0f

93038ae6b734161d7633cb03ae82a924

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg

b6e67544981bf91d45b74645e90a48a8

Facebook Comment