1

การตกแต่งใครว่าไม่สำคัญ

ค่า Prosperity ได้มาจากการตกแต่ง ซึ่งสามารถซื้อได้จากร้านค้า

2

เลือกได้ตามช่องนี้

3

การตกแต่งนอกเหนือจากการที่ทำให้หมู่บ้านของเราสวยงามมากขึ้นแล้ว ยังได้แต้ม Prosperity (ค่านี้จำเป็นต้องสะสมเพื่อนำไปพัฒนาสิ่งก่อสร้างอื่นๆต่อไปด้วย)

ซึ่งของตกแต่งจะมีค่าใช้จ่ายในการสร้าง ขนาด และค่า Prosperity ที่แตกต่างกัน (ยิ่งแพงยิ่งได้ค่า Prosperity สูง)

สิ่งที่ใช้ตกแต่ง ของเกม Pocket Social มีทั้งหมด 3 รูปแบบดังนี้

1.พื้นด้านหน้า

4

2. พื้นด้านหลัง

5

3.ท้องฟ้า

6

ข้อดีของการมี 3 รูปแบบเพราะ ทั้ง 3 รูปแบบสามารถวางซ้อนอยู่ในคอลัมเดียวกันได้(ทางตั้ง)

โดยของตกแต่งสามารถย้าย รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือก ของตกแต่งดีใส่ตัวไว้นะ

Facebook Comment