DT01

*ระยะเวลาของกิจกรรม

คุณสามารถเก็บ DOG TAG เพื่อแลกของรางวัล  ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. – วันที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของกิจกรรม จำนวนของ Dogtag จะมีการแปลงไปเป็น ของรางวัล ให้ผู้เล่นอัตโนมัติและของรางวัลจะถูกมอบในช่อง ของขวัญ วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557

* ตรวจสอบ Dogtag ที่มีอยู่ ได้ที่ หน้าล็อบบี้ภายในเกม

DT02

* รางวัลที่เหล่าทหารกล้าจะได้รับ เมื่อเก็บ  DOG TAG ครบที่กำหนด

DT03

เงื่อนไขและข้อจำกัด ในการได้รับ “Dog tag”

1. ทีมผู้เล่นที่ “ชนะ” ในเกม จะได้รับ Dog tag  2 อัน ส่วนทีมผู้เล่นที่ “เเพ้” ในเกมจะได้รับ Dog tag  1 อัน

2. ผู้เล่นสามารถได้รับ Dog tag ในระหว่างเกม โดยการสุ่มจากกระเป๋าที่ตก

3. ผู้เล่นที่เล่นเดี่ยว 1 : 1 จะไม่ได้รับ Dog tag

 

* นอกจากจะมีการสุ่ม “Dog tag” เเล้ว ยังมีการสุ่ม “Quick item” จากกิจกรรม Burning Event อีกด้วย

DT04

Facebook Comment