เริ่มกิจกรรม วันที่  14 สิงหาคม 2557 (เวลา 14.01 น.)
จบกิจกรรม วันที่ 31 สิงหาคม 2557 (เวลา 23.59 น.)

 

 

ไอเทมที่เปิดขายในช่วงกิจกรรม

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่: http://www.dso.in.th/newupdate/news.aspx?f=75&tID=96021

Facebook Comment