ความมันส์เริ่มต้นที่ Level 60

1. Update Party Dungeon ใหม่ ระเบิดความมันส์อย่างต่อเนื่อง

1. White Tent (Normal Level 60 / Hero Level 60)
เงื่อนไข: แบบ Normal
– ต้องมีLevel 60
– ต้องมีค่าไอเทมเลเวลPVEรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 646
เงื่อนไข: แบบ Hero
– ต้องมีLevel 60
– ต้องมีค่าไอเทมเลเวลPVEรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 718
2. Blazing Angry Holy Mountain (Normal Level 60 / Hero Level 60)
เงื่อนไข: แบบ Normal
– ต้องมีLevel 60
– ต้องมีค่าไอเทมเลเวลPVEรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 646
เงื่อนไข: แบบ Hero
– ต้องมีLevel 60
– ต้องมีค่าไอเทมเลเวลPVEรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 718

2. Infinite Dungeon

เพิ่มระบบDungeonใหม่ Infinite Dungeon เป็นDungeonรูปแบบใหม่ที่จะทำการสุ่ม Boss ที่จะต้องต่อสู้ด้วยในครั้งนั้น
โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน
Infinite Solo เป็นการลงDungeonแบบเดี่ยว โดยระบบจะทำการสุ่มBossจาก Solo Dungeon มา 1 ตัว
Infinite Party เป็นการลงDungeonแบบปาร์ตี้ 5 คน โดยระบบจะทำการสุ่มBossจาก Party Dungeon มา 1 ตัว
เงื่อนไข: แบบ Solo และ Party
– ต้องมีLevel 60
– ต้องมีค่าไอเทมเลเวลPVEรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 646
3. Update Item Mall ไอเทมแฟชั่นส่วนชุดแฟชั่น (Style Item) เพิ่มเติมคลิก ทีนี่

Facebook Comment