nJoy ร่วมกับสื่อเกมสร้างปรากฏการณ์แปลกแหวกแนว กับการตามล่าค้นหา Caster เกม Swordsman Online เพียงเพื่อนๆทำการเล่นเกมแล้ว Cast เกม Swordsman Online ด้วยวีดีโอพร้อมเสียงพากษ์ความยาวไม่เกิน 10 นาที แล้วอัพโหลดขึ้นที่ช่องทาง Youtube หรือ MThai Video จากนั้นส่ง Link ที่อัพโหลดเข้าประกวดกับทางทีมงาน ก็มีสิทธิเป็นยอดฝีมือนัก Cast เกมตัวจริงกับเรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกฏกติกาได้ข้างล่างนี้เลยครับ

 

เปิดรับผลงาน: วันที่ 15 กรกฎาคม 57 เวลา 00.01น.

ปิดรับผลงาน: วันที่ 13 สิงหาคม 57 เวลา 23.59น. (โดยจะดูจากเวลาที่อัพโหลดขึ้น Youtube หรือ Mthai Video)

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล: วันที่ 20 สิงหาคม 57 เวลา 15.00 น. (ที่เว็บไซต์หลัก www.swordsman.in.th)

การให้คะแนนและเกฎฑ์การตัดสิน

– เนื้อหาของวีดีโอ 30% (ประเด็นที่ตรงกับหัวข้อ)
– ทักษะการพากษ์เสียง 30% (แนวทาง, ทักษะ, ภาษา, และอารมณ์ที่ใช้ในการพากษ์)
– ความสวยงาม 20% (รูปแบบภาพเคลื่อนไหวในเกมที่เลือกมาใช้ประกอบ รวมถึงภาพประกอบระหว่างการแสดงวีดีโอ)
– จังหวะการตัดต่อ 20% (ทักษะการเลือกจังหวะในการตัดต่อภาพให้เข้ากับการพากษ์ และความลงตัวกับเนื้อหา)
-รางวัลชนะเลิศ Best Caster ตัดสินจากคะแนนที่ได้จากคณะกรรมการ
-รางวัลขวัญใจผู้ชม Popular Vote ตัดสินจากยอด Like ที่ผู้ชมกดให้ผ่านช่องทางที่ผู้แคสอัพโหลดวิดีโอ (ดูจากยอด Like ณ วันที่ 19 สิงหาคม 57 เวลา 12.00)
-รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน Media Pick ตัดสินจากความถูกใจของสื่อมวลชนที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

 

 

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ Best Caster ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลขวัญใจผู้ชม Popular Vote ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน Media Pick  ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
หมายเหตุ : ผู้รับเงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %

 

 

รายละเอียดกิจกรรม
1. หัวข้อของการประกวด คือ “ตามล่าหา Caster เกม Swordsman Online”
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำการอัพโหลด คลิปวีดีโอที่ casting ด้วยตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที ลงบน YouTube หรือ Mthai Video
3. ส่ง Link (ลิงค์) ผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่อีเมล์ [email protected] พร้อมระบุข้อมูลต่างๆดังนี้
3.1 ชื่อวีดีโอผลงาน
3.2 ชื่อ-นามสกุล ของตัวท่านเอง
3.3 เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้
หมายเหตุ: รบกวนทำการแนบภาพบัตรประชาชนของท่านมาในเมลล์ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ในกรณีที่ท่านได้รับรางวัลนั่นเอง และหาก กรณีได้
รับรางวัล หากไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่มอบรางวัล
4. ผู้เข้าร่วมการประกวดหนึ่งท่าน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้จำนวน 1 ชิ้นเท่านั้น
**ถ้ามีการส่งเกินมาจะทีมงานจะยึดใช้ผลงานแรก ที่ส่งเข้ามา**ทางทีมงานจะไม่รับการแก้งานซ้ำ และใช้ผลงานแรกที่ส่งเข้ามาในการตัดสินเท่านั้น**
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีภาพของเกม Swordsman Online อยู่ในผลงานนั้นๆ ด้วย (โดยทาง DC Perfect จะทำการสนับสนุนในส่วนภาพกราฟฟิค
ต่างๆ ของเกม และเสียงประกอบต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างผลงาน ผู้เข้าประกวดสามารถทำการ download ได้ ที่หน้ากิจกรรมค่ะ)
เงื่อนไขกิจกรรม
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้น และไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อใดๆ
– ผลงานที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวดจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆตามที่ได้ประกาศไว้ซึ่งทางบริษัทฯได้เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลไปให้แก่บุคคลอื่นได้
– ผลงานที่ไม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเองจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้
– ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องข้อมูลให้ครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อเป็นข้อมูลที่ในการรับรางวัล
– ในกรณีที่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเกิดมีการร้องเรียนว่า Copy ลอกเลียนแบบ หรือผู้ส่งเข้าประกวดมิใช่เจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทีมงานจะทำการตรวจ สอบและหากเป็นจริงตามข้อร้องเรียนผลงานชิ้นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การประกวด ทันที โดยทีมงานจะแจ้งถึงผลงานที่ถูกตัดสิทธิ์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของงาน
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และ ยินยอมให้บริษัท DC Perfect และผู้ให้การสนับสนุนนำข้อมูล หรือภาพที่ได้จากงานกิจกรรม รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องไปทำซ้ำ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่าน สื่ออินเตอร์เน็ต หรือสื่ออื่นใดได้ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
พิเศษ!!
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประกวด หากอัพโหลดวีดีโอผ่านทาง Mthai Video มีสิทธิ์ลุ้นรับ Mouse Pad ลายกระบี่เย้ยยุทธจักรออนไลน์ จำนวน 10 รางวัล

Facebook Comment