บริษัท Beeworks Co.,Ltd  ผู้ให้บริการเกมใน smartphone (มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และมีนาย Kenichi Kaneko เป็นประธานกรรมการบริหาร) ได้เปิดให้ดาวน์โหลด app นักสืบสัมผัส: ชุดเพาะเห็ดนาเมโกะ แล้ว สำหรับระบบปฏิบัติการ android โดยเวอร์ชันภาษาไทยนี้จะมีสำหรับ android เท่านั้น ยังไม่มีกำหนดการเปิดให้ดาวน์โหลดสำหรับ iOS

Google Play URL:
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.beeworks.funghiGardeningKitKoZh&hl=th

>> นักสืบสัมผัส: ชุดเพาะเห็ดนาเมโกะ <<
“เกมซิมูเลชันเพาะเลี้ยง และเก็บเกี่ยวเห็ด” ที่มียอดดาวน์โหลดทั่วโลกเกินกว่า 35 ล้านครั้ง ยอดดาวน์โหลด app ในซีรี่ส์นาเมโกะทั้งหมดเกินกว่า 35 ล้านครั้ง (เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557) เกมเข้าใจง่าย แค่เพาะพันธุ์เห็ดไว้บนไม้เพาะ และเก็บเกี่ยวขึ้นมาเท่านั้น

>  อนิเมชัน และเสียงสุดเพลิน! เวลาเก็บเกี่ยว

> ตัวละครนาเมโกะแสนน่ารัก และมีเอกลักษณ์มากมาย! พยายามสะสมให้ครบให้ได้!